Chata Mazák „Slamák“

Stávající objekt byl využíván pro potřeby investora jako stavba pro rodinnou rekreaci. Stávající stav je ovšem nevyhovující pro další provoz. Navržený objekt bude sloužit jako středisko ekologické výchovy. Stavba pro hromadnou rekreaci bude využívána pro poskytování environmentálního vzdělávání pro hosty s možností přespání.

Hlavním záměrem bylo zakomponování do stávající krajiny tak, ať nová budova nenarušuje ráz horského prostředí. Při navrhování se přihlíželo k tradičnímu stavitelství, typickému pro území Beskyd. Základem je dřevostavba. Ta je kombinovaná v podzemní části a v částech přilehlých ke svahu s železobetonovou konstrukcí. Je zde použita kombinace sedlové střechy a rovné. Obě jsou řešeny jako zelené střechy s extenzivním zazeleněním. Fasáda svým členěním koresponduje s vrstevnatostí terénu a materiálovým řešením podtrhuje přírodní styl stavby. Při výběru stavebních materiálů byla důležitým aspektem přírodní podstata výrobků. Zmíněným základem je dřevěná konstrukce vyplněná slaměnými balíky, které zajišťují funkci izolantu a zároveň hmoty zdí. Ochranu těchto balíků před povětrnostními vlivy zajišťuje fasádní obklad v 1.NP heraklitovými deskami a ve 2.NP dřevěným obkladem. Sokl objektu tvoří gabionové koše s výplní z těšínského pískovce.

Investor: Moravská Ostrava a Přívoz
Spolupráce: tým Technico Opava s.r.o.
Stav: získáno územní rozhodnutíKomentáře nejsou povoleny.