Interiér firmy Mondeléz

Objekt, respektive část objektu určená ke stavebním úpravám, se nachází v uzavřeném areálu investora. Stávající objekt slouží pro potřeby investora jako administrativní budova, kuchyně a jídelna pro zaměstnance. Záměrem investora jsou stavební úpravy části hlavního vstupu do objektu na západní straně. Stavebním záměrem je vytvoření nové dispozice v prostoru stávající recepce a za účelem vytvoření nových zasedacích místností. Tato nová dispozice je provedena pomocí vnitřních systémových příček, které budou provedeny částečně jako prosklené a částečně jako plné s dřevěným dekorem.
V rámci stavebních prací došlo k úpravě stávajících vnitřních rozvodů (voda, kanalizace, NN, vytápění) v návaznosti na novou dispozici, kdy došlo k jejich prodloužení, popř. zkrácení. Projekt jsme s kolegou dovedli až ke kolaudaci. Poptávka, objednání realizačních firem a dodavatelů a spolupráce při realizaci byly součástí objednávky. V současné době jsou zasedací místnosti v plném provozu a jsou vyhledávaným místem pro schůzky i chvíle odpočinku.

Investor: Mondeléz CR Biscuit Production s.r.o.
Spolupráce: Ing. arch. Aleš Reiský – Architektonické řešení (Technico Opava s.r.o.)
Stav: zrealizovánoKomentáře nejsou povoleny.